Biznes

Kalkulator kredytu gotówkowego, oblicz ratę i koszt kredytu

668Views

Łączne zadłużenie wszystkich Polaków jest coraz większe, ale z roku na rok wzrasta również zdolność kredytowa wnioskodawców. Taki sposób finansowania nie jest niczym negatywnym, ale powinien być realizowany z rozwagą. Najważniejsze jest sprawdzenie wszystkich kosztów przyszłego zobowiązania. Można to zrobić za pomocą gotowych rozwiązań takich, jak kalkulator kredytu, ale znacznie bardziej polecane jest robienie obliczeń samodzielnie. W jaki sposób oszacować realną wartość raty? Na jaki okres rozłożyć spłatę? Odpowiedzi udzielamy poniżej.

Z czego składa się rata kredytu?

Przeglądając oferty banków, bardzo często zwraca się uwagę na wysokość i liczbę rat. Na stronach większości instytucji można zobaczyć proste kalkulatory kredytów. Mają one na celu pomoc w sprawdzeniu kosztów, które będzie musiał ponieść kredytobiorca. Najczęściej jednak generowane w ten sposób zestawienia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wobec tego tym bardziej warto dowiedzieć się, jak prawidłowo obliczyć ostateczną cenę, jaką trzeba zapłacić za kredytowanie.

Każda rata składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. Pierwsza stanowi pewną cząstkę faktycznie pożyczonych pieniędzy, druga natomiast obejmuje wszystkie opłaty za to świadczenie i wyliczana jest proporcjonalnie. Na wysokość części odsetkowej wpływa zarówno marża instytucji finansowej, jak i stopa bazowa, według której w danym momencie banki udzielają kredytów.

Bez względu na to, czy wybiera się raty stałe, czy zmienne, część kapitałowa nie ulega zmianie. Proporcje pomiędzy obydwiema składowymi zależą od polityki kredytodawcy, ale zazwyczaj im dalsza rata, tym wyższy w niej udział środków kapitałowych, a nie odsetkowych.

Kalkulator kredytu, czyli jakie są realne koszty i jakie są ich źródła?

Banki zobowiązane są do przedstawiania klientom całkowitego kosztu kredytu, najczęściej wyrażanego poprzez wskaźnik Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO). W jego skład wchodzą następujące opłaty:

  • oprocentowanie – marża pożyczkodawcy z oprocentowaniem nominalnym, może być stała lub zmienna,
  • prowizja za udzielenie finansowania – dodatkowy wydatek pobierany przez niektóre instytucje za samo udostępnienie klientowi kapitału,
  • ubezpieczenia – suma składek ubezpieczeniowych i opłat powiązanych.

W niektórych przypadkach RRSO może nie prezentować faktycznie całkowitego kosztu. Czasem pożyczkodawca pobiera dodatkowe opłaty, np. za wydanie decyzji lub sporządzenie danej dokumentacji. Pewne trudności związane z obliczeniami mogą wynikać z warunków ubezpieczenia. Warto pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków polisy dołączane do pożyczek są dobrowolne. Aby poznać faktyczne koszty, należy zapoznać się z Tabelą Opłat i Prowizji danej oferty. Dostępne w internecie kalkulatory kredytowe mogą bazować na innych danych niż te zawarte w TOIP. Obliczając samodzielnie wszystkie nakłady pieniężne, ma się większą gwarancję, że wynik będzie zgodny z rzeczywistością.

Jak obliczyć całkowitą wysokość kredytu? Manualny kalkulator i przykład

Mając wiarygodne dane z TOIP, można skorzystać ze wzoru na obliczenie wysokości miesięcznych rat. Jakich informacji potrzebujesz? Należy przygotować następujące dane:

  • kwotę zaciągniętej pożyczki (w skład której wchodzą wszystkie ewentualne dodatkowe opłaty),
  • oprocentowanie nominalne (najczęściej w skali roku),
  • łączną liczbę rat,
  • łączną liczbę rat w roku.

Załóżmy, że dany podmiot potrzebuje pożyczyć od banku 5000 złotych. Decyduje się na zaciągnięcie zobowiązania na 48 miesięcy. Będzie opłacał równe, comiesięczne raty. Bank proponuje kredyt z oprocentowaniem wynoszącym 15%, za udzielenie którego pobierze prowizję równą 350 złotych. Aby zobaczyć, jakie są faktyczne koszty takiego zobowiązania, należy wykonać następujące działanie:

5350 * (1+0,15/12)48 * (1+0,15/12-1) / ((1+0,15/12)48-1))

Wynik to – w przybliżeniu – 148,89. Pokazuje on wysokość miesięcznej, równej raty. Tę wartość należy pomnożyć przez łączną liczbę rat, czyli 48. Otrzymuje się wówczas 7146,72 złotych. Odejmując od tej kwoty 5350, różnica wynosi 1796,72. Okazuje się więc, że przykładowy pożyczkobiorca za pożyczenie pięciu tysięcy złotych zapłaci łącznie prawie o tysiąc osiemset złotych więcej. Co ważne, łatwo dostrzec, że liczba 1796,72 to prawie 36% (nie 15%) kwoty 5000 złotych.

Powyższy schemat ma zastosowanie wyłącznie do rat równych. Z pewnością ułatwi liczenie realnego kosztu kredytu. Aby jednak wyniki były jak najbardziej zbliżone do realnych kosztów, warto zaczerpnąć informacji ze sprawdzonego źródła, czyli TOIP, a nie z oferty marketingowej na stronie.

https://lacatedralstudios.org/alanya-okiem-turysty-co-koniecznie-trzeba-zobaczyc/ https://sitenegaar.com https://beesafe.pl/porady/ile-kosztuje-zalozenie-gazu-w-samochodzie/