Biznes

Na czym polega przejęcie firmy?

1.26KViews

Przejęcie firmy to często stosowana strategia rozwoju własnego biznesu. Na czym polega i jakie są jego korzyści? Jak wybrać firmę do przejęcia i jak ustalić dobrą strategię dalszego postępowania? Kiedy przejęcia firm opłacają się najbardziej?

Czym są przejęcia firm?

Przejęcia firm to jeden ze sposobów na poszerzenie własnego biznesu. Dobrze zaplanowane mogą przynieść spore korzyści i nowe możliwości rozwoju. Od strony prawnej przejęcie firmy polega na przeniesieniu kontroli nad działalnością gospodarczą z jednego podmiotu prawnego na inny (np. z grupy inwestorów na innego inwestora). Przejęte przedsiębiorstwo zachowuje swoją podmiotowość prawną. Przejęcia dokonuje się w celu odniesienia korzyści finansowych lub strategicznych.

Typy przejmowania przedsiębiorstw

Przejęcia firm mogą mieć różny charakter. Wyróżnia się co najmniej kilka typów tego rodzaju zabiegu – w zależności od typu przejmowanego przedsiębiorstwa oraz planowanej strategii biznesowej.
Najczęściej występujące typy przejmowania firm to:
– przejęcie horyzontalne – kiedy przedsiębiorstwo nabywa inne przedsiębiorstwo świadczące tego samego typu usługę,
– przejęcie wertykalne – kiedy dochodzi do nabycia przedsiębiorstwa świadczącego usługę bądź wypuszczającego produkty na poprzedzającym lub następującym ogniwie ścieżki sektora ekonomicznego,
– przejęcie koncentryczne – kiedy przejmowane przedsiębiorstwo świadczy podobne usługi lub stosuje te same technologie,
– przejęcie konglomeratowe – kiedy nabywane jest przedsiębiorstwo istniejące w zupełnie innym sektorze, zajmujące się odmiennymi usługami czy produkcją.

Jakie korzyści z przejęcia firm?

Jak odnieść korzyści na przejmowaniu firm? Przejęcia firm zawsze powinny być dobrze zaplanowane. Trzeba odpowiednio wyznaczyć cel oraz przemyśleć dalszą strategię rozwoju. Najlepiej, by przejmowane przedsiębiorstwo umożliwiło uzupełnienie usług firmy lub rozszerzało jej kompetencje. Przejęcie firmy może służyć także do przejęcia nowych klientów. Jeśli cały proces ma zakończyć się sukcesem, trzeba uważnie wybierać firmy do przejęcia. Trzeba ocenić możliwość dalszego funkcjonowania firmy po zmianie właściciela, a także przyjrzeć się dotychczasowej strukturze organizacyjnej. Osoba przejmująca powinna także zatrudnić profesjonalną kadrę, która zajmie się przejęciem firmy i pomoże w rozplanowaniu strategii rozwoju.

https://galoo.pl/ogrzewacz-gazowy-na-taras-niezawodne-zrodlo-ciepla-pod-golym-niebem/ zobacz wiecej eopia.pl