Biznes

Restrukturyzacja: jak uniknąć upadłości firmy?

484Views

Polskie prawo restrukturyzacyjne dostarcza narzędzi  i procedur, które umożliwiają firmom wyjście z trudnych sytuacji  finansowych. W niniejszym artykule zgłębimy zagadnienie restrukturyzacji, rozpisując rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce oraz przedstawimy istotną rolę, jaką pełni doradca restrukturyzacyjny, będąc profesjonalnym  wsparciem w procesie naprawczym.

Na czym polega restrukturyzacja firmy? SAS Restrukturyzacje

Restrukturyzacja firmy to kompleksowy proces, który ma na celu naprawę trudnej sytuacji finansowej i w ten sposób uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości. Kluczowym elementem restrukturyzacji są negocjacje z wierzycielami w celu osiągnięcia porozumienia dotyczącego warunków spłaty zobowiązań.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce

Postępowanie o zatwierdzenie układu

To, co je wyróżnia je na tle innych rodzajów postępowań to fakt, że co do zasady ma charakter pozasądowy. Aby skorzystać z tej drogi restrukturyzacji należy zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie realizował funkcję nadzorcy układu. Tego typu postępowanie umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez nadzorcę układu bez udziału sądu. Nie ma formalnego wszczęcia czy otwarcia postępowania. Uwaga – z tego rodzaju postępowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które co do zasady nie prowadziły restrukturyzacji w ciągu ostatnich 10 lat, i których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności. Po skutecznym przeprowadzeniu postępowania przez nadzorcę, tzn. po zawarciu układu między dłużnikiem a wierzycielami układ taki przekazuje się do sądu celem jego zatwierdzenia. 

Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe

Te postępowania (tak jak postępowanie sanacyjne) są prowadzone przez sąd restrukturyzacyjny, co oznacza, że są w większym stopniu sformalizowane i bardziej długotrwałe. Przyspieszone postępowanie układowe jest szybszą alternatywą dla postępowania układowego, ale  mogą z niego skorzystać ci przedsiębiorcy, których suma wierzytelności spornych, uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% wierzytelności uprawniających do głosowania. Jeśli natomiast suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% wierzytelności uprawniających do głosowania, to przedsiębiorstwo może skorzystać z postępowania układowego. 

Postępowanie sanacyjne

To najbardziej sformalizowane i restrykcyjne postępowanie restrukturyzacyjne. W jego przypadku dłużnik traci zarząd nad przedsiębiorstwem na rzecz zarządcy. Postępowanie sanacyjne może być prowadzone bez względu na wysokość udziału wierzytelności spornych w sumie wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Sąd otwiera takie postępowanie w celu zawarcia układu, ale jednocześnie w celu wprowadzenia w przedsiębiorstwie takich zmian, na jakie nie pozwalają inne rodzaje restrukturyzacji. Np. jeżeli zachodzi potrzeba dokonania zwolnień pracowniczych na warunkach korzystnych dla przedsiębiorstwa, ewentualnie jeśli zachodzi potrzeba odstąpienia od pewnych umów, które – co do zasady – nie mogą być rozwiązane. Zaletą postępowania sanacyjnego jest największa ochrona przeciwegzekucyjna dłużnika. 

Kim jest doradca restrukturyzacyjny – profesjonalne wsparcie SAS Restrukturyzacje

Doradca restrukturyzacyjny to kluczowy partner w procesie naprawczym, a w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest to organ postępowania zastępujący w niektórych czynnościach sąd. Posiadając wszechstronną wiedzę z obszarów prawa, ekonomii, finansów i zarządzania  doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję stratega. Analizuje sytuację dłużnika i opracowuje plany naprawcze. Jego zadania obejmują więc analizę sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa, opracowanie strategii, jej wdrożenie, a także udział w ich realizacji. 

Doradca restrukturyzacyjny może być (tak samo, jak radca prawny) pełnomocnikiem każdego podmiotu w restrukturyzacji – dłużnika albo wierzyciela.  

Doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję m.in.:

  • nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
  • syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Doradca restrukturyzacyjny jest nie tylko ekspertem, lecz także partnerem, którego wiedza i doświadczenie są kluczowe dla skutecznej transformacji firmy. W Polsce, aby pełnić funkcję doradcy restrukturyzacyjnego, konieczne jest uzyskanie licencji.

Restrukturyzacja to szansa dla firmy w trudnej sytuacji. Kluczowe jest przeprowadzenie tego procesu z rozwagą i zachowaniem odpowiednich ram prawnych. Jeśli szukasz dodatkowych informacji na temat zarządzania restrukturyzacją, odwiedź naszą stronę: SAS Restrukturyzacje.

https://beesafe.pl/porady/prawo-jazdy-na-automat/ https://eltying.com.pl/ogrzewacze-tarasowe-i-ogrodowe-twoje-ulubione-miejsce-przez-caly-rok/ https://aavamobile.pl/nowoczesne-ogrzewanie-tarasowe-elegancja-spotyka-funkcjonalnosc/